Issue- 3.

Kadnar Rohini Bhausaheb, Kedar Bhavika Sunil , Kanawade Supriya Sunil, Malode Priya Subhash, H. A. Shinde

Shubham Bhandare, Prathmesh Waghmare, Shubham Dhamdere, Pranay Jadhav, Tejas Patil

Dighe Yuvraj Baban, Gawali Akshay Bhanudas, Thitme Vaibhav Kishor, Kadam Vaishnavi Gorakhnath Dr.R.S.Pawase

Akshada Satpute, Harish Kshirsagar, Rupali Gosavi, Saurbh Khandale, Dr. S.R Gagare

Rohit Chavan, Gitesh Ahire, Rashida Noori, Malik Mulani,  S.G. Gaikwad Sir

Jadhav Chetan Ashok, Vinayak Ashok Bhongale, Pradyumn Kisan Neware, Priya Patil

Dharbale Aaryan    Bhivsen ,  Salmuthe Sumit Vishnu , Naik Ayush Prashant, Nanavare Bhushan, Gangadhar, Shaikh .S.F

Gaikwad Harshad Ulhasrao,  Dhokale Rahul Rajendra, Pawar Swapnil Sanjay, Nikam Rushikesh Anasahebh, Shaikh S.

Harshvardhan Y.Kakade, Gaurav D.Kambale, .Abhisheak s.Dolas, Sayali s.Deshmukh, T.V.Deokar

Sonar Prathamesh Rajesh, Wale Shweta Balu, Wagh Dhanashri Nilesh, Maid Vedant Ravindra, S.R.Jondhale

Jagdish Kailas Ahire ,  Swapnil Tukaram Nikumbhe, Nikhil Bapu More, Dr. Dipak Kadam, R. Patni

Yash Phopale, Sourabh Yanbhar, Janvi Nikam, Aditya Tajane, Sampada Sudhakar Pinjarkar

Sanskruti Nikam, Vinit Jadhav, Varsha Balasaheb Kharwade

Mayuri S.Gophane, Gauri G Kadam.  D. Sutar, Sumit D. Khatke, Mayuri V.Changan,